Podklady pro zpracování návrhu
automatického zavlažovacího systému
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Jméno:
Adresa:
Telefon:
E-mail:


ÚDAJE O POZEMKU:
Typ pozemku:  zahrada  zelená střecha
   park, veřejná plocha  skleník
   sportovní plocha  jiný 


ÚDAJE O ZDROJI VODY:
Zdroj vody:  studna
   vodovod
   zásobní nádrž


JINÉ INFORMACE:
Doplňte jiné informace, které považujete za důležité pro zpracování návrhu automatického zavlažovacího systému: