Námi vyráběné nádrže jsou kruhového půdorysu vyrobené z polypropylénových konstrukčních desek s UV filtrem. Nádrže jsou vyztuženy po vnějším obvodě masivními příčkami, které jsou od sebe ve vzdálenosti 25 – 30 cm dle velikosti nádrže. Uvnitř nádrže jsou umístěny kruhové výztuhy a vzpěry víka, aby byla docílena ještě větší pevnost konstrukce nádrží (přesný počet vzpěr je uveden v tabulce níže) Standardně jsou nádrže opatřeny přítokovým a odtokovým potrubím o průměru DN110, na vyžádání zákazníka je jejich umístění a průměr možno upravit, bez navýšení ceny nádrže.

Nádrže je možné použít na jímání dešťové nebo odpadní vody, dále jako retenční nádrž ke studnám. Možné je také nádrž použít jako septik, přidáním vnitřních dělících stěn. Toto provedení je prodáváno za cenu nádrže + cenu použitého materiálu na příčky, ostatní náklady (pracnost apod.) nejsou zákazníkovi účtovány.

Možnost dodání i jiných variant provedení dle požadavku zákazníků.

Celkový objem – m3

Průměr vnitřní - cm

Průměr vnější - cm

Výška nádrže - cm

Výška s komínkem (pr. 80 cm) - cm

Počet vnějších výztuh - ks

Počet vnitřních výztuh - kruh

Počet vnitřních vzpěr - ks

2

132

147

150

180

14

1

0

3

160

170

150

180

16

2

4

4

185

200

150

180

20

2

4

5

210

225

150

180

22

2

6

6

230

245

150

180

24

2

6

7

246

261

150

180

26

2

8

8

262

275

150

180

28

2

8

9,5

285

300

150

180

30

2

8

Vodoměrná

šachta

96

103

100

120

1

0

0

Popis uložení nádrží

Půdorysný rozměr jámy pro nádrž musí být do všech směrů minimálně o 20 cm větší oproti vnějším rozměrům výrobku. Dno tvoří betonová deska o síle 10-15 cm s kovovou armaturou a rovinnou tolerancí max. +/- 3 mm. Výrobek se usadí do takto připravené montážní jámy a provede se připojení přítokového a odtokového potrubí, které je instalováno dle požadavků zákazníka.
         Při zabudování postupujeme tak, že napustíme do tělesa nádrže vodu asi do 1/4 a provádíme obsypání tělesa do stejné výše, dále se opět dopustí o 1 voda a obsypává se do stejné výše, voda se doplňuje obdobně až po odtokový přepad. Obsyp musí být proveden z propustného materiálu, písek apod.
V případě výskytu podzemní vody je nutné nádrž obetonovat !
         Výrobek je konstruován tak, aby mohl být do výše cca 15 cm nad horní částí zakryt zeminou a zatravněn (viz. Schematický náčrtek), tato plocha je pochozí (ne pojezdová, vozidly a jinou technikou).

 

Budete-li mít zájem o dodání některých výrobků 
KONTAKTUJTE NÁS !

na začátek stránky