Závlahový systém Rain Bird Závlaha veřejných ploch
Příprava závlahy Závlaha sportovních ploch


V posledních letech se automatická závlaha stále více rozšiřuje i do našich zahrádek a zahrad, na hřiště a stadiony i do veřejných a firemních zelených ploch. Stává se také nedílnou součástí exteriérů, moderních interiérů, zimních zahrad apod. Právě automatický zavlažovací systém umožňuje pravidelnou a reálnou závlahu, šetří náš čas a přispívá tak ke kvalitní zeleni a tím ke zvýšení jejího estetického vzhledu i hodnoty.


Proč automatická závlaha?


Automatická závlaha má obrovský vliv na kvalitu trávníku i ostatní zeleně. Každá zeleň totiž potřebuje kromě dalších činitelů – jako je půda, další živiny a vzduch – především vodu. a to vodu, kterou může přijímat pravidelně a v potřebném, požadovaném množství. Víme, že dešťové srážky nejsou schopny toto zabezpečit a proto je nutno zavlažovat. Jen pro názornost příklad u trávníku:
Hlavní kořenový systém trávníku se nachází v hloubce asi 10 - 20 cm. Zde je potřeba vody největší. Aby trávník byl skutečně po celé vegetační období - tj. od dubna do října - zelený a pevný, měl by dostat 400 - 600 mm vody, čili v této době 400 - 600 litrů na metr čtvereční, to znamená asi 2 - 3 litry denně, pokud možno pravidelně. a to zejména tehdy, když několik dnů neprší. Podobně se to týká i dalších rostlin - květin, okrasných keřů a stromů, ale také ovocných stromů a zeleniny. Nedostatkem vláhy za slunečného počasí pak trpí zejména květinové truhlíky, osázené terasy a střešní zahrady. Potom nezbývá než zavlažovat - ručně, nebo automaticky. Široký sortiment různých typů zavlažovacích trysek umožňuje zavlažovat i velmi složitě tvarované plochy s různým porostem – ve skalkách, květinových záhonech, v keřové výsadbě apod.

Automatické závlahy


Veškerou zeleň a zejména trávníky je nutno zavlažovat pravidelně a rovnoměrně. To proto, aby rostliny netrpěly nejen nedostatkem vody, ale také jejím nadbytkem. Tak jak škodí sucho, tak škodí většině vegetace i přemokření. Automatická závlaha umožňuje právě pravidelnou dodávku požadovaného množství vody a to vždy v potřebné době. Tuto dobu a také množství vody, které je dáno zvolením počtu a délky zavlažování, je možno jednoduše naprogramovat. Protože se zavlažování zpravidla provádí večer a v noci, kdy neruší provoz na zahradě je odpařování nejmenší, - šetří se tak až 30 - 40% vody.

Zavlažování v tuto dobu příznivě působí na vegetaci, protože teplota povrchu zavlažovaného terénu je blízká teplotě vody. Kromě velké úspory vody - zejména tam, kde není vlastní zdroj vody - je obrovskou výhodou úspora času, jinak stráveného při ručním zalévání. To se týká nejen velkých zavlažovaných ploch, ale i malých zahrádek, kde chceme, aby nám přinášely nejen užitek, ale i radost. Všechny tyto výhody se pak odrazí v prodloužení životnosti rostlin a jejich kvalitě a dále ve zlepšení vzhledu zahrady a celého domu, čímž dochází ke zvýšení tržní i užitné hodnoty celého objektu.

Veškeré prvky vlastního zavlažovacího systému jsou umístěny pod terénem, takže nenarušují provoz na ploše určené k zavlažování - lze po nich chodit, sekat trávu i sportovat. Na podzemním potrubí jsou umístěny výsuvné postřikovače, které se po otevření přívodu tlakem vody vysouvají nad povrch a po ukončení zavlažování se opět zasunou pod povrch terénu. Je to výhodné pro zavlažování trávníků, kdy je možno přes postřikovače pojíždět sekačkou, ale také do skalek, okrasných nebo i zeleninových záhonů.

Obsluha při provozu


Obsluha celého systému je zcela jednoduchá, v podstatě bez jakéhokoliv zásahu. Systém je ovládán ovládací jednotkou, kde si uživatel snadno naprogramuje v který den (nebo denně), kolikrát za den, v kterou dobu a jak dlouho chce jednotlivé části zahrady zavlažovat. Nastaví se přesný reálný den a čas a o víc se nestará. Ovládací jednotka v daný čas vydá signál elektromagnetickému ventilu dané sekce, který se otevře, tlakem protékající vody se vysunou příslušné postřikovače a po uplynutí nastavené doby se systém opět uzavře, případně pokračuje zavlažování dalších sekcí. Pokud je systém napojen přímo na samostatné čerpadlo, počítač toto sám zapne a vypne. Automatická závlaha tedy funguje i při delší nepřítomnosti - např. při dovolené a naopak, když je vláhy dostatek, tak zase nezalévá. Každý uživatel je při přejímce poučen tak, aby byl schopen sám si provoz naprogramovat, nebo to provedou naši odborníci.

Zdroj vody


K zavlažování lze využívat různé zdroje vody a jejich kombinace. Zákazníkovi vyřešíme čerpání vody ze studní kopaných i vrtaných, nádrží na dešťovou vodu, napojení na vodovod. V poslední době je hojně využívána možnost čerpat vody ze zásobovací nádrže na dešťovou vodu, která je zapuštěna pod úrovní terénu. Taková nádrž musí mít určitý objem s ohledem na zavlažovanou plochu a samozřejmě dopouštění vody ze studny nebo vodovodu. Naše zařízení na čerpání vody dovede komunikovat s ovládací jednotkou závlah a v případě nedostatku dešťové vody si automaticky dopustí pouze potřebné množství vody ( např. pro jeden noční závlahový cyklus) těsně před noční zálivkou a to v pořadí nejprve ze studny, v případě nedostatku vody ve studni potom z městského vodovodu.

Často se v případě nedostatku vody používá přímé automatické přepojování zdroje vody ze studny na vodovod a nazpět. Ve všech případech se voda před vstupem do závlahového systému filtruje.

Lze využít i vodu z potoků,řek nebo rybníků, pokud jsou tyto v blízkosti závlahy a pokud tato voda není závadná. Voda však musí být dokonale filtrována. Z hlediska nákladů záleží pak na podmínkách umístění umístění čerpadla a přívodního potrubí. V případě nejasností naši odborníci Vám pomohou vyřešit všechny otázky nejenom kolem zdroje vody.

Rozvody vody


Všechny rozvody vody jsou vedeny v plastovém potrubí, uloženém v zemi. Hlavní přívod je veden do šachtic s elektromagnetickými ventily, pomocí kterých se spouští voda do jednotlivých zavlažovacích sekcí. Elektromagnetické ventily jsou propojeny kabelem s ovládací jednotkou. v sekci je pak rozváděna vody k jednotlivým postřikovačům. Plastové potrubí je vysoce odolné, spojování se provádí mechanicky šroubovacími komponenty, takže montáž celého systému je velice rychlá.

K hlavnímu přívodu vody je připojena zpravidla jedna nebo více podzemních zásuvek, které jsou trvale pod tlakem vody. Jednoduchým připojením rychlospojky hadice lze pak přivést vodu např. ke sprše, k zalévání hadicí, nebo umytí auta, dlažeb apod.

Jelikož rozvody vody jsou umístěny v zámrzné hloubce cca 20 - 30 cm, je nutno na zimu vodu z celého systému vypustit. Dělá se to jednoduše připojením hadice kompresoru do uvedené podzemní zásuvky. Tlakovým vzduchem se voda vytlačí postupně z celého systému každé sekce, včetně všech postřikovačů. Naše firma toto provádí na přání zákazníků v rámci zazimovacího servisu.

Realizace zavlažovacího systému


Práce se provádějí od jara až do začátku zimy - v interiérech i přes zimu. Ideální stav je po provedení terenních a sadových úprav před výsevem trávníku, ale montáž je možno provádět kdykoliv i u hotových trávníků, záhonů, nebo skalek. Pokud je již trávník vzrostlý, v trasách pokládky potrubí a umístění postřikovačů se strojem „slupují“ pásy drnů a tyto se pokládají na folie podél výkopu. Po položení systému se drny vracejí zpět, takže k porušení trávníku prakticky nedochází. Provádíme komplexně veškeré práce, které souvisejí se zavlažováním, včetně elektro- a vodoinstalačních prací.

Při ukončení práce se celý systém vyzkouší, seřídí a spolu se zaškolením předá zákazníkovi.

Zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Záruka na dílo je v trvání 4 roků - kromě jednotlivých výrobků, na které výrobce poskytuje kratší, nebo delší záruční dobu.

Na objednávku zákazníka provádíme rovněž po skončení zavlažovací sezóny „zazimování“ celého systému a na jaře opět uvedení do provozu a seřízení celého systému.

na začátek stránky


 

Rain Bird logo Automatický závlahový systém Rain Bird


Naše firma nabízí a instaluje profesionální automatický zavlažovací systém americké firmy Rain Bird. Firma Rain Bird je největším světovým výrobcem zavlažovacích komponentů. Pracuje od roku 1933, kdy byl vynalezen první úderový postřikovač. Od té doby se paleta produkce stále rozšiřovala a dnes zabezpečuje jakýkoliv požadavek na zavlažování. Systém Rain Bird je distribuován již ve více jak 120 zemích celého světa, od roku 1992 také v České republice. Zavlažuje od květinových truhlíků, nejmenších zahrádek i velkých zahrad, zimních zahrad a teras až po nejznámější světové fotbalové stadiony, tenisové kurty a golfová hřiště.

Za téměř 70 let se firma Rain Bird stala průkopníkem ve vývoji zavlažovacích systémů, umožňující efektivní hospodaření s vodou a rovněž dokonalé a účelné zavlažování. Jako firma specializovaná pouze na výrobky pro zavlažovací systémy vyrostla v největšího světového výrobce. V průběhu let získala celou řadu technologických prvenství – bylo jí uděleno více jak 130 mezinárodních patentů. O kvalitě výrobků Rain Bird svědčí opakovaně udělované Certifikáty vysoké kvality ISO 9002 i záruky poskytované konečnému spotřebiteli – na všechny výrobky je poskytována záruka po dobu minimálně 3 let, na některé typy postřikovačů až 5 let.

Automatický zavlažovací systém Rain Bird spolu se správným návrhem zavlažování a kvalitní realizací odbornou instalační firmou nabízí kromě vysoké spolehlivosti a životnosti profesionální řešení na míru zavlažovaného objektu od zdroje vody přes ovládací jednotku, elektromagnetické ventily až po konečné postřikovače – vše dokonale kompatibilní od jednoho výrobce. Velkou předností systému Rain Bird je jeho spolehlivost a životnost.
Systém pozůstává z ovládací jednotky s čidlem vlhkosti, hlavních a sekčních rozvodů vody, jednotlivých postřikovačů s různými tryskami, kapkovačů a vodních zásuvek.

Ovládací jednotka


Ovládací jednotku lze zvolit v několika typech a má za úkol řídit celé zavlažování bez jakékoliv obsluhy. Protože vzhledem ke kapacitě čerpadla nelze zavlažovat celou zahradu, park, nebo hřiště najednou, rozděluje se zavlažovaná plocha zpravidla do více zavlažovacích sekcí, které jsou zavlažovány postupně. Podle počtu sekcí se liší i ovládací jednotky pro 4, 6, 9, 12 až 40 a více sekcí. Ovládací jednotka se obvykle umisťuje v technickém zázemí domu, nebo ve sklepě, v garáži či v zahradním domku.

Je napojena na síť 230 V, příkon je však minimální – jen několik wattů. Pro případ výpadku ze sítě je zapojen náhradní akumulátorový zdroj pro uložení záložního programu. V místech, kde není k dispozici síť 230 V, lze snadno použít 9 – Voltové bateriové systémy. Pro extrémně rozsáhlé plochy a golfová hřiště se používají dekodérové ovládací systémy s kapacitou řízení až tisíce elektroventilů a s mnoha dalšími funkcemi, umožňujícími ovládání těchto složitých systémů.

Ovládací jednotky jsou ovládány pomocí jednoduchých, snadno srozumitelných symbolů (ikon), zobrazovaných na přehledném displeji a umožňují především tyto základní funkce:

  • Libovolnou volbu dnů v týdnu, kdy chceme zavlažovat
  • Volbu „startovacích“ časů pro zahájení zavlažování
  • Nastavení doby zavlažování jednotlivých sekcí
  • Manuální spuštění a zastavení jednotlivých sekcí nebo celého cyklu
  • Procentuální změnu všech nastavených zavlažovacích časů v rozsahu 10 – 200%
Signály ke spuštění a zastavení zavlažování jsou od ovládací jednotky předávány k elektromagnetickým ventilům jednotlivých sekcí elektrickými kabely uloženými v zemi. Lze však použít i bezdrátové ovládání pomocí systému „UNIK“.

Čidlo srážek


Součástí automatického zavlažovacího systému je čidlo srážek. Umisťuje se tak, aby zachytilo déšť. Pak v případě dostatečné vlhkosti půdy vlivem přirozených srážek samostatně vypne zavlažování a po vyschnutí opět dle potřeby zapne. Tím se jednak šetří voda a zejména zabraňuje podmáčení. Jsou i taková čidla, která při prvních přízemních mrazících automaticky systém odpojí, aby nedošlo k poškození postřikovačů. Tím se značně zvyšuje efektivita tohoto automatického systému.

Elektromagnetické ventily


Každá sekce je ovládána elektromagnetickým ventilem - tyto jsou společně umístěny v šachtici rovněž pod povrchem terénu. K ovládací jednotce jsou připojeny kabelem a napájeny bezpečným 24V napětím. Ventily lze rovněž otevírat a zavírat ručně. Vyráběny jsou v mnoha typech a profilech z vysoce kvalitních plastů, odolných změnám teploty a vysokému tlaku. Profesionální konstrukce a vysoká kvalita výroby zajišťují dlouhodobou životnost a bezproblémový provoz. Systém UNIK umožňuje i bezdrátové ovládání těchto ventilů.

Postřikovače


Konečným, ale také nejdůležitějším článkem automatického zavlažovacího systému jsou postřikovače. Škála postřikovačů Rain Bird je skutečně značně obsáhlá - podle velikosti a tvaru zavlažované plochy, podle způsobu zavlažování, podle druhu vegetace atd. Úhlový rozptyl trysek lze nastavit v libovolném rozmezí - lze tak zavlažovat libovolný tvar plochy.

Postřikovače jsou různé výkonnosti nebo požadované výšky. Jiné postřikovače mohou být pro trávníky, jiné pro květinové záhony, skalky, hřiště apod. Trysky postřikovačů lze měnit dle specifického použití. Samostatně lze volit mikrozávlahu - kapénkovou závlahu, která se hodí především pro stromy, keře, květinové záhony a truhlíky, do skleníků apod. Značně se snižuje spotřeba vody - voda je rozdělována dle potřeby přímo ke kořenům rostlin. Pro vyšší vegetaci se zase volí postřikovače s různou výškou a paprskovým způsobem zavlažování. Při tom firma vyrábí postřikovače od nejmenších typů až po největší - např. pro velké sportovní plochy.

Systém Rain Bird umožňuje zavlažovat skutečně každou plochu - libovolně velkou i všelijak členitou. Zvláštní úprava umožňuje zavlažování svažitého terénu, při čemž po ukončení závlahy nedochází k podmáčení níže položených částí vlivem vytékání vody. Odlišným způsobem lze také zavlažovat např. trávníkové nebo květinové plochy, přímo osluněné nebo zastíněné plochy, což ještě více zvyšuje efektivitu a tím úspornost celého systému.

Postřikovače značky Rain Bird jsou vysoce kvalitní výrobky, vyvinuté dlouholetým vývojem a osvědčené zkouškami i praxí. Zaručují efektivní, rovnoměrnou a dokonalou distribuci vody.

Mikrozávlaha


Pro některé druhy výsadby - květinové a keřové záhony, soliterní stromy, živé ploty, truhlíky, zimní zahrady, skleníky apod. jsou výhodné mikrozávlahy. Výhodou je dodávka potřebné vody přímo ke kořenovému systému rostlin.

Mikrozávlaha (nebo též kapénková závlaha) se provádí speciálními kapkovacími prvky, nebo kapkovacími hadicemi či mikrorozprašovači. Tlak vody se pak zpravidla reguluje na 1,5 bar. Podmínkou je však čistá voda, aby nedocházelo k zanášení trysek, proto se do přívodního potrubí vkládá i filtr. Pokud se používají kapkovací hadice, je vhodné záhon s hadicí pokrýt mulčováním - např. kůrou, kameny, posečenou trávou. Nedochází pak k nadměrnému odpařování a rovněž zlepšuje se tak estetický vzhled záhonů i zamezuje se jejich zaplevelení. Ovládání je stejné jako u zavlažování - připojením na ovládací jednotku je pak provoz zcela automatický.

na začátek stránky

 
Příprava závlahy


Pro zpracování projektu je nutný přesný plánek pozemku, který má být zavlažován s plánem osázení a dále informace o zdroji vody, zejména kapacitě a tlaku vody. Jedná se o to, zda jde o vodu z městského vodovodu, nebo z kopané či vrtané studny, zda bude využita dešťová voda, druh a výkon stávajícího čerpadla apod. Pokud je terén svažitý, pak nutno uvést i výškové poměry.

Při naší osobní návštěvě seznámíme zákazníka s možným způsobem provedení systému a upřesníme s ním co a jak zavlažovat a na jaké úrovni komfortu. Projednáme umístění ovládacích prvků, využití vodního zdroje i připojení na síť. Po zpracování návrhu optimálního a ekonomického zavlažování předložíme kompletní cenovou nabídku s rozpisem materiálu. Pokud zákazník souhlasí, je zpracována smlouva s termínem provedení zakázky – tj. dodávka a montáž závlahového systému tzv. „na klíč”.

Zpracování projektu je bezplatné a nezávazné. Těm, kteří teprve připravují úpravu zahrady, případně i stavbu domu, doporučujeme předem se s námi poradit, kde bude nutno např. připravit průchody pro potrubí a kabely přes základy, pod cestami a chodníky apod.

Setkáváme se někdy s otázkou, zda si může zákazník tento systém nainstalovat sám. v zásadě toto nedoporučujeme. Jedná se o práci odbornou s poměrně velkým množstvím materiálu, který by si musel zákazník koupit. Máme zkušené pracovníky, kteří práci odborně vykonají, máme specialisty instalatéry a elektrikáře, kteří jsou schopni vyřešit i složitější případy ovládání systému v závislosti na různém vodním zdroji. Ve skutečnosti to může zákazníka z dlouhodobějšího hlediska stát mnohem více peněz.

Podklady pro zpracování návrhu automatického zavlažování:


  • plánek pozemku nebo zahrady s udáním měřítka, s vyznačením co se má zavlažovat, kde jsou chodníky, cesty, umístění zdroje vody a elektřiny. Čím přesnější jsou podklady, tím lépe a přesněji Vám zpracujeme návrh závlah,
  • množství vody, které je k dispozici v místě připojení na vodovod (toto lze jednoduše zjistit tak, si změříte čas v sekundách za který nateče např. 10 l nádoba - kbelík, je nutno měřit při plně otevřeném kohoutu), nebo v případě napojení na vodárnu s čerpadlem i parametry této vodárny a čerpadla. Ideální místo pro připojení na městský vodovod je například vodoměrná šachta nebo místo za vodoměrem na potrubí co největšího průřezu.
  • tlak vody na zdroji hydrodynamický (při odběru vody) a hydrostatický (při zavřeném ventilu),
  • určit místo, kam chcete umístit ovládací jednotku celého závlahového systému (ideální místo je v místnosti technického zázemí, garáži, chodbě, může být i na venkovní fasádě, apod. Velikost této jednotky je dle typu max. 300 x 200 mm, přikon max. 20 W).
Pro nezávazné a bezplatné zpracování návrhu automatické závlahy můžete použít zadávací formulář.

V případě Vašeho zájmu Vás navštívíme a tyto informace získáme při osobním jednání. Při složitějších pozemcích je prohlídka velmi vhodná.

Cenové relace


Před zpracováním projektu lze jen velmi těžko cenu odhadnout - např. kolik stojí 100 m2. Cenu ovlivňuje několik faktorů - zejména velikost a tvar, respektive členitost pozemku a rovněž požadavky na závlahu. Je pochopitelné, že instalace kvalitního, zavlažovacího systému je spojena s náklady, které se však velmi rychle vrací provozem, šetřením vody a času a zvýšením hodnoty Vaší zahrady a tedy i celé nemovitosti.

V nabídce, kterou Vám bezplatně předložíme jako podklad pro zpracování oboustranné smlouvy o díle, obdržíte přesnou cenovou kalkulaci s rozpisem potřebného materiálu i jednotlivých prací.

V případě Vašeho zájmu Vás navštívíme a tyto informace získáme při osobním jednání. Při složitějších pozemcích je prohlídka pozemku velmi vhodná. Termín schůzky je třeba předem domluvit např. telefonicky

na začátek stránky

 
Závlaha veřejných ploch


Automatické zavlažovací systémy Rain Bird jsou již ve značné míře i u nás používány pro zavlažování parků, veřejných a firemních ploch. Jen těžko lze na velkých plochách manuálně zajistit kvalitní a pravidelnou a rovnoměrnou zálivku v potřebném množství vody. Vyžaduje to vysoké náklady na čas i provozní náklady, zejména na mzdy pracovníků. Široký výrobní systém firmy Rain Bird splňuje náročné požadavky kladené na zavlažování těchto velkých ploch. Ovládání i jednotlivé komponenty jsou právě pro tuto činnost konstrukčně zabezpečeny.

Automatické závlahové systémy veřejných ploch, které můžou být i velmi rozsáhlé s mnoha postřikovači lze v zájmu snižování provozních nákladů, snížení pravděpodobnosti poruch způsobených vandalismem a v zájmu zvýšení účinnosti závlah (teplota závlahové vody je blízká teplotě povrchu listu výsadeb, menší odpar, nižší vliv větru) provozovat díky automatickému ovládání v nočních a časných ranních hodinách.

Při závlaze veřejných ploch se používají klasické centrálně ovládané 24V systémy, ale i 9V bateriové systémy UNIK, TBOS a UNIK RADIO, které nepotřebují přímý zdroj elektrické energie. Pro velmi rozsáhlé závlahové systémy se používají dekodérové systémy, kde je možné připojit až 1000 závlahových sekcí. Také pro tyto systémy veřejných ploch mohou pokrýt plochy mnoha desítek hektarů, jejich výhodou je možnost realizace po etapách, vyznačují se vysokou flexibilitou, vysokým uživatelským komfortem, který přináší snadnější obsluhu a úsporu provozních nákladů.

na začátek stránky

 
Závlaha sportovních ploch


Automatické zavlažovací systémy RAIN BIRD jsou již ve značné míře i u nás používány pro zavlažování veškerých sportovních ploch, jako jsou fotbalové, rugbyové, baseballové a softbalové hřiště, tenisové kurty, golfové hřiště i celé sportovní areály a stadiony.

Na velkých plochách lze manuálně velmi náročně a nákladně zajistit kvalitní, pravidelnou a rovnoměrnou zálivku. Jsou zde vysoké provozní náklady, čas a množství pracovníků, kteří tyto činnosti zajišťují, proto automatická závlaha má zde své opodstatnění.

Sportovní plochy patří mezi nejvíce zatěžované trávníky a kvalitní závlaha je jedním z předpokladů pro zachování vysoké kvality hrací plochy, usnadňuje regeneraci při častém používání hrací plochy a v neposlední řadě je zde velice důležitý estetický dojem.

U sportovních ploch je investice do automatického zavlažovacího systému velmi vhodná s rychlou návratností, která se vrací v podobě kvalitního a bezpečného hracího povrchu s dobrým estetickým vzhledem a také v podobě výrazně menší spotřeby závlahové vody. Úspora vody oproti klasickému manuálnímu zavlažování např. mobilními zařízeními může být až do výše 60 %. Nespornou výhodou jsou také výrazně nižší nároky na obsluhu a údržbu hrací plochy, což zvyšuje možnost využití daných sportovišť.

Hlavní předností je co nejvyšší rovnoměrnost distribuce závlahové vody, proto výrobky používané na sportovních plochách patří ke špičce ve svém oboru. Důležitá je i na všech sportovních plochách bezpečnost hráčů. Většina postřikovačů je opatřena kryty s umělým trávníkem, případně jsou montovány pryžové ochranné kryty, které snižují nebezpečí uklouznutí hráčů a zvyšují životnost postřikovače.

Pro fotbalová, rugbyová, baseballová, softbalová hřiště, která patří k nejčastěji zavlažovaným plochám vzhledem ke své zatěžovanosti se používá několik variant postřikovačů. Postřikovače typu EAGLE s dostřikem kolem 30 metrů jsou vhodné vzhledem minimalizaci zásahů do vlastní hrací plochy, velmi oblíbená varianta automatické závlahy je pomocí postřikovačů RB 7005, která umožňuje téměř dokonalou distribuci vody z hlediska rovnoměrnosti, taktéž přináší určité úspory z hlediska požadavků na výkon zdroje vody.

Používá se zde několik variant rozmístění postřikovačů, přesný návrh, který splňuje odlišné nároky jednotlivých hřišť navrhneme dle požadavku investora na míru u každé sportovní plochy.

Nezbytná automatická závlaha je také u travnatých a antukových hřišť pro tenis, házenou apod. Zde je využívána varianta závlahy pomocí postřikovačů RB 7005 nebo R-50. Postřikovače pro antukové hřiště mají speciální úpravu v osazení, tak aby nedocházelo k jejich nadměrnému mechanickému opotřebení.

Mezi významné závlahy v poslední době patří automatické závlahy golfových hřišť. Golfová hřiště patří nejen v našich podmínkách k nejdokonaleji zakládaným a udržovaným travnatým plochám. Základem pro kvalitní golfové hřiště je již jeho samotné perfektní založení, využití speciálních technologií při výstavbě hřiště a samozřejmě pečlivá a kvalitní údržba. V tomto řetězci kvalitní a špičková závlaha hraje velmi podstatnou roli. Při tak rozsáhlých plochách jako jsou travnaté areály golfových hřišť je velmi obtížné, téměř nemožné provádět závlahu manuálně. Zde je pak automatická závlaha velmi žádanou a nutnou součástí celého hřiště.

U golfových hřišť jsou specifické požadavky na závlahu jamkovišť, odpališť, hracích drah a cvičných ploch. Systém automatické závlahy je zde navrhován vždy individuálně, tak aby splňoval představy a požadavky investora a byl spolehlivým a funkčním prvkem golfového hřiště. Automatické zavlažovací systémy pro golfové hřiště jsou relativně složité a patří k vrcholu profesionálních schopností projektanta systému i instalační firmy. Pro tyto velmi rozsáhlé závlahové systémy se používají dekodérové systémy, kde je možné připojit až 1000 závlahových sekcí. Tyto systémy mohou pokrýt plochy mnoha desítek hektarů, jejich výhodou je možnost realizace po etapách, vyznačují se vysokou flexibilitou, vysokým uživatelským komfortem, který přináší snadnější obsluhu a úsporu provozních nákladů. Mezi ovládací systémy firmy RAIN BIRD patří RAIN BIRD Master Junior, Master 3, SDC-1, Stratus II, Nimbus II, Cirrus II.
Součástí systému pro golfová hřiště jsou veškerá softwarová vybavení a kompletní poradenský servis firmy RAIN BIRD.